Logoiconaboutmahaweb 11

COLD ROOM

ห้องเย็นคอนเทนเนอร์ / SALE

ห้องเย็นคอนเทนเนอร์ (COLD ROOM)

ห้องเย็นคอนเทนเนอร์ คือห้องเย็นที่ผลิตขึ้นมาจากโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง ตัววัสดุผนังและพื้นผลิตจากสแตนเลส เหมาะสำหรับการเก็บรักษาสินค้าประเภทอาหาร ที่ต้องการเก็บรักษาอุณหภูมิหรือสำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล นม เนย ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน รวมถึงเคมีภัณฑ์บางประเภทที่ต้องเก็บไว้ในที่รักษาอุณหภูมิเป็นต้น

จุดเด่นของสินค้า

รายละเอียดและราคาห้องเย็นคอนเทนเนอร์ (COLD ROOM)

รายละเอียด
ราคา/ตู้
ห้องเย็นคอนเทนเนอร์ (COLD ROOM) 20FT CLDR
250,000 บาท