USED CONTAINER

ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง / SALE
Previous
Next

ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง (USED CONTAINER)

ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง (USED CONTAINER) คือตู้คอนเทนเนอร์มือสอง ที่ผ่านการเก็บงานและตรวจสอบสภาพการใช้งานสำหรับความต้องการการใช้งานในแต่ละประเภทแล้ว

ตู้คอนเทนเนอร์มือสองที่มหาคอนเทนเนอร์ให้บริการ มีให้เลือกหลากหลายเกรด ไม่ว่าจะเป็น

ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มือสอง