SHIPPING CONTAINER WORKERS CAMP

ตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักคนงาน / SALE
Previous
Next

ตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักคนงาน (Shipping Container Workers Camp)

ตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักคนงาน หรือบ้านพักคนงานจากตู้คอนเทนเนอร์ เป็นหนึ่งในสินค้าของ มหาคอนเทนเนอร์ ที่มีลูกค้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาเป็นอย่างมาก ด้วยความสะดวก ลดขั้นตอนการก่อสร้างแคมป์คนงาน และยังได้บ้านพักที่มีความแข็งแรงทนทาน พร้อมใช้งานได้ทันทีเพราะมหาคอนเทนเนอร์ มีให้พร้อมระบบไฟฟ้า พร้อมเข้าพักได้ทันที ระบบไฟฟ้า และเครื่องอำนวยความสะดวกภายใน ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการมาได้ เพราะมหาคอนเทนเนอร์ สามารถติดตั้งให้ได้จากทีมช่างมืออาชีพ ที่คอยให้บริการ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งาน

ข้อดีของตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักคนงาน (Shipping Container Workers Camp)

บ้านพักคนงาน Web 09
9cae3e 0aa2b7aa9e384958959a5161019bf224 Mv2

รายละเอียดและราคาตู้ Shipping Container Workers Camp

รายละเอียด
ราคา / ตู้
20 FT ( ไม่กั้นห้อง )
67,500 THB
40 FT ( ไม่กั้นห้อง )
91,380 THB
20 FT ( 2 ห้อง )
79,500 THB
40 FT ( 2 ห้อง )
103,380 THB
20 FT ( 3 ห้อง )
87,000 THB
40 FT ( 3 ห้อง )
115,380 THB
40 FT ( 4 ห้อง )
127,380 THB